Prekių grąžinimas

 1. Kokybiškos prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų nuo jų gavimo dienos. Parduotų nekokybiškų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis. Kartu su preke pirkėjas gauna prekių grąžinimo formą, kurioje pateikiama grąžinimo informacija ir sąlygos.
 2. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:
  1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
  2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta, nenaudota, nedėvėta, nepraradusi prekinės išvaizdos: nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
  3. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
  4. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;
  5. Prekių grąžinimas vykdomas Pardavėjo nustatytu būdu per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gavimo dienos (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai prekė nekokybiška – tokiu atveju vykdomas prekių grąžinimas per įstatyminį garantinį terminą);

3. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalimi.

4. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas kokybiškas prekes sumokėti pinigai grąžinami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip.

5. Prekės, gaminamos ar siuvamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą, negrąžinamos (apie tai informacija pateikiama prekės aprašyme). Tai: prekės, kai papildyta specialiomis pirkėjo asmeninėms reikmėms pritaikytomis funkcijomis ar atributais; prekėms, kurios neįeina į viešą pasiūlą; prekėms pagamintoms pagal vartotojo specifikacijas (pvz. pakoreguotas standartinis dydis, pasirinktas netipinis pardavėjo siūlomam asortimentui audinys ir pan.).

6. Už grąžinamų prekių pristatymą sumoka Pardavėjas.

7. Jei įsigyta prekė keičiama kito dydžio ta pačia preke, kai grąžinama pirmoji, Pirkėjas moka už antros, pakeistosios, prekės pristatymą.

8. Dėl netinkamos kokybės prekės grąžinimo:

*vartotojas, kuriam buvo parduota nekokybiška prekė, vadovaudamasis Civilinio kodekso 6.3641 straipsniu, turi teisę pasirinkti reikalauti prekę pataisyti (remontuoti) arba reikalauti ją pakeisti, išskyrus atvejus, kai reikalavimo nebūtų įmanoma įvykdyti arba pardavėjas dėl to patirtų neproporcingų išlaidų. Pardavėjas turi teisę atsisakyti remontuoti ar pakeisti prekę, jeigu to neįmanoma padaryti arba jeigu dėl to pardavėjas patirtų neproporcingų išlaidų, atsižvelgiant į visas aplinkybes, įskaitant: 1) prekės vertę, jeigu prekė neturėtų trūkumų; 2) prekės trūkumų (neatitikties) reikšmingumą; 3) tai, ar kitokio reikalavimo taikymas nesukeltų nepatogumų vartotojui.
*Vartotojas turi teisę reikalauti proporcingai sumažinti prekės kainą arba nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį, jeigu: 1) pardavėjas prekės nepataisė ar nepakeitė arba atsisakė tai padaryti; 2) prekės trūkumas atsirado, nors pardavėjas bandė remontuoti prekę; 3) prekės trūkumas yra esminis; 4) pardavėjas pareiškė ar iš aplinkybių yra aišku, kad jis per protingą terminą nesuremontuos ar nepakeis prekės arba tai sukels didelių nepatogumų vartotojui.
*Vartotojas neturi teisės nutraukti sutartį, jeigu trūkumas yra nedidelis. Pareiga įrodyti, kad trūkumas yra nedidelis, tenka pardavėjui.
*Vadovaujantis Civilinio kodekso 6.3641 straipsnio 8 dalimi, vartotojas, siekdamas įgyvendinti šiame straipsnyje nustatytas teises, privalo pranešti pardavėjui apie prekės kokybės reikalavimų neatitiktį ne vėliau kaip per du mėnesius nuo neatitikties aptikimo dienos. Pareiga įrodyti, kad vartotojas praleido šį terminą, tenka pardavėjui. Vartotojui nutraukus pirkimo–pardavimo sutartį:
1) vartotojas turi grąžinti pardavėjui prekę pardavėjo sąskaita;
2) pardavėjas, gavęs sugrąžintą prekę arba vartotojo pateiktus įrodymus, kad prekė buvo išsiųsta, turi ne vėliau kaip per keturiolika dienų grąžinti vartotojui už prekę sumokėtą kainą.